Koronavirus


Suunnitelma: Omavalvontasuunnitelma koronaviruksen leviämisen estämiseksi

  • Ravitsemisliikkeen elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus tehdä suunnitelma koronataudin leviämisen ehkäisemiseksi asiakkaiden keskuudessa. Tämä suunnitelmapohja on laadittu noudattaen tartuntatautilain 58 a §:n nojalla säädettyä valtioneuvoston asetusta ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Suunnitelmassa ravitsemisliikkeestä käytetään jatkossa sanaa ravintola. Suunnitelmapohja ei korvaa ravintolan muita omavalvontasuunnitelmia. Suunnitelmaa on päivitetty 18.6.2020 annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiseksi 13.7.2020.
  • Ravintolan nimi: Bar 5/5
  • Suunnitelman laatimispäivä 31.5.2020 Suunnitelma on viimeksi päivitetty 17.7.2020

Ravintolan yleiset velvollisuudet

Ravintolan on ilmoitettava asiakkaikseen saapuville näkyvästi, ettei henkilö, jolla on koronavirustartuntaan sopivia oireita, saa tulla ravitsemisliikkeeseen. Verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, ulko-ovessa ja baaritiskillä ovat ohjeistukset sekä koronavirukseen liittyvä omavalvontasuunnitelma on nähtävillä baarin verkkosivulla

Ravintolan on huolehdittava siitä, että sen:

1. Asiakkaille on varattu näkyvä mahdollisuus käsien pesuun tai desinfiointiin liikkeeseen saavuttaessa; Desinfiointiaineita on sijoiteltuna pöydille ja baaritiskille, WC-tilat ovat helposti saavutettavissa heti ravintolaan saapumisen yhteydessä

2. Käyttämät kalusteet, astiat, ruokailuvälineet ja muut asiakkaiden kosketettaviksi tulevat pinnat ja irtaimet esineet pidetään puhtaina siten, etteivät ne aiheuta tartuntataudin leviämisen vaaraa; Pöytiä pyyhitään päivän mittaan asiakkaiden vaihtuessa. Asiakaskäyttöön tarkoitetut biljardikepit pyydetään desinfioimaan pelaajan vaihtuessa ja kepit tuodaan henkilökunnan hallinnoitaviksi baaritiskille

3. Asiakkaat saavat toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä ja muista liikkeessä noudatettavista tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista. Ravintolan toimintatapa ja asiakkaiden ohjeistus: Infotauluissa kerrotaan asiakkaille turvavälien tarpeellisuudesta sekä tarvittaessa muistutetaan sanallisesti asiasta.

Asiakkaiden sijoittaminen ja asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitäminen

Ravintolan sisätilassa tai sen osassa saa oleskella 13.7.2020 alkaen yhtäaikasiseti anniskeluluvan tai rakennussuunnitelman mukainen määrä asiakkaita tai henkilöitä. Ulkotarjoilualueella olavaa asiakaspaikkamäärää ei ole rajattu normaalitilanteesta. Ravintolan kaikilla asiakkailla tulee olla oma istumapaikka pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Kuvaus ravintolan sisä- ja ulkotiloista ja niistä toimista ja henkilöstölle annetuista toimintaohjeista, joilla tartuntalain 58 a §:ssä säädetyt muut velvollisuudet sekä niiden valvonta liikkeen sisä- ja ulkotiloissa toteutetaan. Tuolit ja penkit ovat aseteltu etäälle toisistaan ja niiden määrää on vähennetty yli 25% koronaa edeltävästä ajasta. Liikkumiseen tarkoitettuja alueita on levennetty, entisiä pullonkaulaksi muodostuneita alueita ei enää ole. Liian lähekkäin istuville ei saman ryhmän asiakkaille ohjeistetaan jättämään enemmän tilaa muille. Ulkoalueella tuolit ovat aseteltu niin että vastakkain ei ole lainkaan istumapaikkoja.

  • Ravintolan on järjestettävä sisä- ja ulkotilansa rakenteet ja kalusteet sekä asiakkaidensa palvelukäytännöt siten, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin leviämiselle. 1. Miten henkilökunta on ohjeistettu valvomaan, että asiakasmäärät eivät ylity ja ettei tarpeetonta tungosta pääse syntymään (esim. baaritiski, wc-tilat jne.)? Ravintolaan on jätetty koronan ajaksi vajaa määrä penkkejä, saapuville asiakkaille on ovessa kerrottu että kaikille on löydyttävä oma penkki, jos joku vielä koittaa saapua ruuhkaantuneessa tilanteessa ravintolaan, ohjataan hänet seuraavaan ravitsemusliikkeeseen.

Aluehallintovirastojen yhteystiedot www.avi.fi