Rekisteriseloste


Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste tallentavasta kameravalvontajärjestelmästä

1. REKISTERIN PITÄJÄ:
                                                                                      

Bar 5/5

2. REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT
 

Teiskontie 8, 33540 Tampere
www.bar5kautta5.fi

3. REKISTERIASIOISSA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ:

Jari Ihalainen

jari.ihalainen@bar5kautta5.fi

4. REKISTERIN NIMI:

Bar 5/5 tallentava kameravalvontajärjestelmä

5. REKISTERIN JA KAMERAVALVONNAN KÄYTTÖTARKOITUS:

– Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja järjestyshäiriöitä sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten ja järjestyshäiriöiden selvittämisessä.  Valvonnan tarkoituksena on myös varmistaa ja lisätä ravintolan henkilökunnan ja asiakkaiden sekä muiden tiloissa oleskelevien turvallisuutta.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Kameroita on sijoitettu Bar 5/5 ravintolasaliin ja kamerat suunnattu ravintolan välittömään läheisyyteen kuuluvallekatuosuudelle jolla kesäisisin sijaitsee ulkoterassi ja anniskelu alue.

Rekisteriin tallentuu kuva-aineistoa kameravalvonnan kattamilta alueilta siellä liikkuvista ja oleskelevista henkilöistä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Ei ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä. Ainoastaan kameroiden video ja äänimateriaali tallennetaan

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET:

Ei säännönmukaisia luovutuksia tai tietojen siirtoa. Kuvatallennemateriaalia voidaan luovuttaa vain pyynnöstä viranomaiselle kuten poliisille, jos se on tarpeen esimerkiksi rikosepäilyn tai tiloissa tapahtuneen järjestyshäiriön selvittämiseksi.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

Kameravalvonnan tallentimet on sijoitettu erilliseen toimistotilaan. Tallennetta säilytetään digitaalisessa muodossa kovalevyllä. Pääsy aineistoon on suojattu salasanalla.  Tallenteiden käsittelyyn on oikeus vain nimetyllä henkilöillä. Kameravalvontatallenteet säilyvät kovalevyllä tallennuspäivästä noin kuukauden, jonka jälkeen tallenteet tuhoutuvat automaattisesti. Erityisen syyn vuoksi kuten poliisitutkinnan tai järjestyshäiriön selvittämisen takia kameravalvontajärjestelmän tallennetta tai tallenteita voidaan säilyttää tätä pitempään.

10. INFORMOINTI KAMERAVALVONNASTA:

Tiloihin saapuvia ja siellä oleskelevia informoidaan tallentavan kameravalvonnan käytöstä kylteillä, jotka on asetettu sisäänkäynnissä näkyville paikoille.

11. REKISTERISELOSTEEN PITÄMINEN SAATAVILLA

Kameravalvontaa koskeva rekisteriselostetta pidetään saatavilla Bar 5/5 internetsivuilla osoitteessa bar5kautta5.fi/rekisteriseloste